Profesionálne riadenie investícií pre zdravotníctvo a energetiku

Poskytujeme profesionálne riadenie investícií, poradenstvo a plánovanie pre podnikateľov v oblasti energetiky a zdravotníctva.

Kontaktovať

Zameranie investícií

Zdravotníctvo

Snažíme sa o vytváranie hodnoty pre všetky zúčastnené strany formou modernizácií a zmeny profilu zariadení na poskytovanie zdravotníckych služieb pre všetky typy pacientov. Zavádzame moderné formy marketingu a koncepcie riadenia pre uspokojenie potrieb zákazníkov . Optimalizujeme dodávky zdravotníckych pomôcok výdajniam zdravotníckych potrieb. Zabezpečujeme kvalitu a dostupnosť všetkých zdravotníckych potrieb.

Viac o investícii

Energetika

Našim zameraním je hodnotovo orientovaný prístup riadenia investícií v energetike, ktorý sa sústreďuje na optimálne riešenia podľa predstáv a požiadaviek investorov. Aktívne pomáhame pri rozvíjaní nových investičných príležitostí. Komplexne zastrešujeme operatívne riadenie a transformáciu manažérskych postupov.

Viac o investícii

Poskytujeme aj odborné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov EÚ.

Proces prípravy a implementácie projektov podporovaných z fondov EÚ je vzhľadom na rozsah a komplexnosť legislatívnych a metodických požiadaviek na úrovni EÚ a na národnej úrovni vzťahujúcich sa na túto oblasť relatívne náročný. Úspech využívania štrukturálnych fondov EÚ závisí od použitia nástrojov a tipov vytvorených pre tento účel. Správne a včas podané informácie môžu prispieť k maximálnemu a efektívnemu využitiu naskytajúcich sa príležitostí.

Poradenstvo

O nás

Našim prvoradým cieľom je riadiť investičné riziko, zachovať investičnú stratégiu a pomôcť klientom naplniť ich finančné túžby.

Komplexne využívame naše dlhoročné skúsenosti a stratégie v oblasti finančného hospodárenia a riadenia investícií. Úzko spolupracujeme s odborníkmi na plánovanie a analýzy rizík. Robíme vlastné prieskumy faktorov ovplyvňujúcich trh. Vytvárame obchodné modely pre investov v oblasti energetiky a zdravotníctva. Identifikujeme nedostatky v riadení a navrhujeme opatrenia pre uplatňovanie medzinárodne uznaných pravidiel.

O nás

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom, telefonicky alebo si dohodnite osobné stretnutie.

Kontakt

Kontakt